Jak bezpiecznie kupować na Firmę w internecie 14 dni na zwrot/rękojmia. Mój przypadek.

Nagrywam ten film ku przestrodze. Jeżeli kupujesz coś na fakture w internecie nie przysługuje Ci prawo do zwrotu w ciągu 14 dni. Dlatego lepiej kupić prywanie a po sprawdzeniu towaru poprosić sklep o wystawienie faktury do wcześniejszego rachunku.

Jeżeli już za późno, możesz próbować wykorzystać prawo do rękojmi
„Rękojmia uregulowana jest w art. 566, który stanowi, iż „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).:

W przypadku wady fizycznej zastosowanie ma między innymi poniższe uregulowanie:

Art. 5561. [Wada fizyczna]
§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dostęp do bloga jest całkowicie darmowy.

Prowadze go hobbystycznie, dla moich Klietnów i nie tylko!
Poza tym zajmuje się fotografią reklamową.
Moją ofertę pozasz dokładnie stronach:

Moim klientom polecam również usługi firmy STUDIO G44
Zajmującej się tworzeniem profesjonalnych stron internetowych oraz projektowaniem graficznym.

Regulamin
Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Polityka prywatności.